Quotes menjador

Quotes de menjador

Les quotes del servei de menjador les fixen l’Ajuntament i la Generalitat i són aprovades per l’Assemblea General i al Consell Escolar.

Actualment el servei de menjador té un preu de 6,20€/menú per als habituals i 6,75€/menú esporàdics.
S’entén per habituals aquells nens/es que es queden 3 o més dies a la setmana.

Aquestes quotes van ser aprovades en la passada assemblea anual celebrada el dia 21 de setembre de 2021.