Benvinguts

Benvinguts a l’AFA del Ribatallada

Crida a participar l’AFA
Hola, ribatalladencs i ribatalladenques! 👋 A l’AFA se segueix fent molta feina, i segueix havent-hi molta feina a fer! Ja sigui perquè els fills deixen l’escola o bé per motius personals o laborals, sempre hi ha voluntaris de l’AFA que han de fer un pas enrere, i cal gent nova engrescada per mantenir la vitalitat de l’AFA.

Les comissions que hi ha ara són:

MENJADOR 🥦🥕
EXTRAESCOLARS🤸🏼‍♀️♟️
XERRADES 👩🏻‍🎓🧑🏽‍🏫
BIBLIOTECA📚
COMUNICACIÓ 📲📢
MILLORES i SOCIAL 🔨🚲
FESTES 🥳🌰🐉
RIBAGRANS 🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♂️
EXCURSIONS 🚶🏼‍♀️🚶🏻

I les persones que han de constar a la JUNTA:

PRESIDENTA
VISEPRESIDENTA
SECRETARIA

Per oferir-vos o per qualsevol dubte podeu escriure’ns a afa@ribatallada.org.

Tingueu en compte que sense gent no hi ha AFA, i això vol dir NO menjador, NO extraescolars, NO acollida, NO etc. Recordeu que l’AFA SOM TOTES!

PODEU VEURE TOTA LA INFORMACIÓ DE LES COMISSIONS AQUÍ: DINS LES COMISSIONS

Què és l’AFA?

L’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Ribatallada (AFA) és una entitat sense ànim de lucre que agrupa totes les famílies d’alumnes d’aquesta escola.

L’objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat del’ensenyament que reben els nostres fills/es. El funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.

Els òrgans de l’AFA són l’Assemblea General i la Junta Directiva.

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’AFA. Es reuneix en sessió ordinària un cop l’any, durant el primer trimestre de cada curs acadèmic, per tal d’examinar i aprovar el balanç econòmic i el pressupost del nou exercici, així com la renovació dels nous càrrecs de la Junta Directiva. L’Assemblea General es reuneix en sessió extraordinària sempre que ho acordi la Junta Directiva o que ho demanin un nombre no inferior al 10% dels socis.

La Junta Directiva, que és l’òrgan de gestió, representació i administració de l’AFA, està formada pel president, vicepresident, secretari i tresorer, escollits en la Assemblea General els quals constitueixen la Comissió Permanent de la Junta. Per tal de guanyar operativitat en l’assoliment dels objectius que l’AFA defineix per a cada curs, el treball dins de la Junta s’organitza mitjançant comissions integrades per tots els membres de l’Associació que hi vulguin participar. Algunes d’aquestes Comissions són mixtes, s’hi treballa conjuntament amb l’equip docent de l’escola.

 

Què fem des de l’AFA del Ribatallada

L’AFA del Ribatallada està organitzada en diferents comissions sense les qual fora impossible oferir-vos les activitats que s’organitzen per als nostres fills/filles. Comptem amb comissions que gestionen diferents àmbits:

Menjador: S’encarreguen d’organitzar el menjador escolar, tant a nivell del personal com amb la planificació del diferents torns i la distribució del monitors necessaris que s’encarregaran de l’aprenentage dels bons hàbits a la taula.

Extraescolars-Casals: Aquí trobareu totes les activitats pensades en el lleure dels vostres fills. Extraescolars variades, les quals es duen a terme al llarg de tot el curs acadèmic. Casalet o natació per les tardes els dies de la jornada intensiva i finalment el casal.

Comunicació: En ofereixen 5 butlletins al llarg del curs, desprès de realizar una recerca a diferents nivells: comissions/delegats/festes/sortides/propostes pares/classes. Aquesta comissió també s´encarrega de realizar els diferent cartells de les festes i els casals i la web.

Festes: Cerquen la col·laboració dels pares i mares per organitzar/coordinar les festes conjuntament amb l’escola. Celebrem la Castanyada, el Nadal, el dia de les danses, el Sant Jordi i el Fi de curs.

Xerrades: Proposen, promouen i organitzen xerrades d’interès per a les famílies de l’escola i, a més a més, crear vincle entre elles i amb famílies d’altres escoles.

Pares i Mares RIBAGRANS:  Posa’t en Forma i Futbol – gestionats per dos grups de mares i pares, son activitats al vespre entre setmana que es fan a l’escola.

Excursions: Són els encarregats de preparar-nos sortides pel rodal amb l’objectiu de fomentar el contacte entre famílies, el contacte amb la natura i promoure la pràctica de l’esport a l’aire lliure.

Comissió social i millores: Aquesta és una comissió de nova creació per promoure i potenciar la vinculació de l’escola amb la ciutat i el barri. Actualment s’ha començat a treballar amb el projecte dels Camins Escolars que neix amb la voluntat de promoure uns itineraris i uns entorns segurs per a què els nens i nenes guanyin espai, seguretat i autonomia al carrer.

Consell Escolar: És el representant de l’AFA que assisteix a les reunions del Consell Escolar per tal de transmetre les diferents posicions de l’AFA (i viceversa).

Delegats: Comissió encarregada de coordinar els diferents delegats de classe, els qual van transmeten les difernts informacions, queixes i suggeriments que puguin sorgir a tos els grups.

Tresoreria: Comissió dedicada a la gestió econòmica de l’AFA.

 

Com ens podeu trobar

La Junta de l’AFA es reuneix de marera periòdica cada mes.

La Junta està subdividida en comissions que treballen paral·lelament per tal de poder realitzar i organitzar totes les activitats que fem des de l’AFA. És a les reunions on cada comissió exposa la feina realitzada així com les seves aportacions.

Podeu assistir com a socis, a qualsevol de les juntes per a fer les vostres aportacions o senzillament com a oients.

Us animem a venir per a conèixer de més a prop qui són i tot el que fem, així per aportar la vostra col·laboració en la mesura que us sigui possible, ja que els vostres fills/filles gaudiran d´aquest petit esforç.

Us necessitem.