Què cal portar al menjador?

Per als alumnes de P3

    • Bossa de roba amb dos pitets marcats amb el nom (fàcils de posar, amb goma)
    • Llençol ajustable marcat amb el nom (55x115cm)

**Dinàmica:
Dilluns: es durà la bossa amb els pitets i el llençol de casa
Divendres: els alumnes s’emporten la bossa amb els pitets i el llençol per rentar


> Alumnes esporàdics el dia que es quedin a dinar:

En una bossa de roba duran un pitet (fàcil de posar, amb goma) i un llençol ajustable (55x115cm) tot marcat amb el nom.

> Llibreta Viatgera:
Per alumnes habituals se’ls entrega una llibreta que anirà i tornarà de casa cada dia. La posarem dins la bossa habitual d’anar a l’escola que porta cada infant.
La monitora o monitor a càrrec emplenarà la llibreta informant de com a menjat i com a dormit l’infant.
Cal remarcar que l’estona per dedicar-se a aquesta tasca es mentre els infants dormen.
Des de l’escola es prioritza el ben estar dels infants i a vegades no es possible omplir llibretes.

Per als alumnes de P4 i P5

    • No han de dur res

Els alumnes després de dinar, es renten les mans i la cara, els monitors reparteixen paper de mans per que s’eixuguin.

> Informe trimestral:
Ja no tenen llibreta viatgera, el monitor o monitora a finals de cada trimestre omple un informe que s’entrega a les famílies en un sobre.

Per als alumnes de 1r a 6è

    • Bossa petita de roba amb un raspall de dents, dentifrici, tot marcat amb el nom

**Dinàmica:
Dilluns: es durà de casa la bossa amb tot ben net i ben repassat (raspall en condicions, que hi hagi pasta de dents al tub)
Divendres: els alumnes són responsables d’agafar la seva bossa de roba per dur-la a casa per netejar i revisar

> Alumnes esporàdics el dia que es quedin a dinar:
Bossa petita de roba amb un raspall de dents, dentifrici, tot marcat amb el nom

> Informe trimestral:
El monitor o monitora a finals de cada trimestre omple un informe que s’entrega als alumnes en un sobre.

Els alumnes de 1r a 6è rebran un informe trimestral.