Què cal portar al menjador?

Per als alumnes de P3

  • Bossa de roba (marcada amb el nom) amb un pitet (fàcil de posar, amb
   goma) i un tovallons, ambdós marcats amb el nom.
   Llençol ajustable marcat amb el nom (55x115cm)

   **Dinàmica:
   Dilluns: es durà la bossa amb el pitet, el tovalló i el llençol de casa.
   Divendres: els alumnes s’emporten la bossa amb el llençol per rentar.
   El pitet i el tovalló es canviaran quan estiguin bruts. La monitora els posarà a
   la bossa perquè la família els renti i l’endemà en portin de nets.

  • La cantimplora – mesura excepcional contra la COVID19, aquest curs 2022-
   2023 també s’aplica – Tots els alumnes en porten una a l’escola marcada
   amb el seu nom, a l’estona de menjador també la duen, tot i que al moment
   estricte de dinar tenen gots i agafen aigua de la gerra.
   – Alumnes esporàdics el dia que es quedin a dinar:
   En una bossa de roba amb el seu nom duran un pitet (fàcil de posar, amb
   goma) i un tovalló (marcat amb el nom) i un llençol ajustable (55x115cm) tot
   marcat amb el nom.
  • Llibreta Viatgera:
   Es gestionarà amb l’APP “ColeCHEF”.
   La monitora o monitor a càrrec emplenarà la llibreta; s’informarà de manera
   escueta de com ha menjat i com ha dormit l’infant cada dia.
   La família no hi podrà escriure-hi, ja que només és un canal de comunicació
   monitora-família.
   En cas que calgui parlar amb la monitora o se li vulgui trametre un missatge,
   la família pot escriure al correu de l’afa: afa@ribatallada.org o personarse els
   dimecres de 9 a 10 del matí a la porta del menjador per parlar amb el
   coordinador.
   A tenir en compte: durant el període d’adaptació: el primer trimestre son uns
   mesos d’adaptació i prioritzarem el benestar dels infants, si algun dia no està
   la llibreta emplenada és que tot ha anat bé i es prioritzaran notificacions més
   significatives.

   A tenir en compte durant tot els curs: els diferents processos maduratius dels
   infants, els seus estats d’ànims, de relació i vincle entre ells mateixos i la
   monitora, es una prioritat i pot ser que algun dia la llibreta viatgera no estigui
   emplenada. En cas que es repeteixi durant dies seguits, podeu informar-nos
   al mail de l’afa: afa@ribatallada.org

Per als alumnes de P4 i P5

  • Dos tovallons marcats amb el nom dins una bossa de roba, també marcada
   amb el nom, que dugui nanses, que es pugui penjar.
  • La cantimplora – mesura excepcional contra la COVID19, vigent també pel
   curs 2022-2023 – Tots els alumnes en porten una a l’escola marcada amb el
   seu nom, a l’estona de menjador també la duen, tot i que al moment estricte
   de dinar tenen gots i agafen aigua de la gerra.
  • Alumnes esporàdics de P4 el dia que es quedin a dinar han de dur:
   Un tovalló marcat amb el nom dins una bossa de roba, també marcada amb
   el nom, que dugui nanses, que es pugui penjar.

Informe trimestral:
El monitor o monitora a finals de cada trimestre omple un informe que us farà arribar via APP “ColeCHEF”

Per als alumnes de 1r a 6è

  • Dos tovallons marcats amb el nom dins una bossa de roba, també marcada
   amb el nom, que dugui nanses, que es pugui penjar.
  • – La cantimplora – mesura excepcional contra la COVID19, vigent també pel
   curs 2022-2023 – Tots els alumnes en porten una a l’escola marcada amb el
   seu nom, a l’estona de menjador també la duen, tot i que al moment estricte
   de dinar tenen gots i agafen aigua de la gerra.
  • – Alumnes esporàdics el dia que es quedin a dinar han de dur:
   Un tovalló marcat amb el nom dins una bossa de roba, també marcada amb
   el nom, que dugui nanses, que es pugui penjar.

Informe trimestral:
El monitor o monitora a finals de cada trimestre omple un informe que us farà arribar
via APP “ColeCHEF”, es rep una notificació per obrir el pdf.