Com apuntar-se / Notificacions

  • Registrar-se a l’APP “ColeCHEF”

Qualsevol modificació es pot notificar per l’APP “ColeCHEF”

Menjador: Alumnes Esporàdics
Vies per apuntar-se:

  • Via APP “ColeCHEF” abans de les 10h per notificar-ho 

DIETA TOVA O DIETA ASTRINGENT?

Notifica-ho abans de les 10h per que la cuinera estigui al cas!

  • Via APP “ColeCHEF” abans de les 10h per notificar-ho 

NO ES QUEDA A DINAR

Per que no ens cobrin el menú el dia que el nostre fill o filla no es queda a dinar és important notificar-ho abans de les 10h

  • Via APP “ColeCHEF” abans de les 10h per notificar-ho