Extraescolars

Què fem?

Per a totes les famílies de l’escola oferim varis serveis d’extraescolars, els quals gestiona, organitza i coordina l’AFA amb col·laboració directa amb l’empresa de lleure Village Niu.

Aquests serveis inclouen:

 • Acollida de 7:30h del matí fins a les 9:00h.
 • Ampli ventall d’activitats de múltiples disciplines (artístic, esportiu, idiomes…) de 16:30 a 17:45h.
 • Casals durant els dies de lliure elecció i festius (Nadal, Setmana Santa i Estiu).
 • Curset Intensiu de Piscina durant la jornada intensiva de juny, de 15:00 a 17:30h.
 • Casalet d’activitats durant la jornada intensiva de juny, de 15:30 a 17:30h.

Servei d’acollida matinal

El servei d’acollida de matins o DiverLudo s’ofereix dins l’horari de 7:30h a 9:00h.

Durant aquest període els infants realitzen activitats de 15 i/o 30 minuts, que poden comprendre jocs de taula, jocs esportius i musicals, manualitats entre d’altres, sempre amb molta diversió i emocions.

Es pot contractar en franges de 30 minuts i amb 2 tipus de modalitats, fixe o esporàdic.

Fixe

 • Preu tancat mensual fixe des del mes de setembre al juny (inclosos). Setembre i juny es paga la part proporcional als dies de període escolar.
 • Es paga a principi de mes.
 • No cal fer reserva.
 • Sempre es té la plaça reservada.
 • Les baixes s’han de comunicar abans del dia 31 del mes anterior

Esporàdic

 • Es paga segons reserves gaudides o no anul·lades
 • Es paga a mes vençut
 • Cal fer reserva o anul·lar amb mínim 2 hores d’antelació a l’inici del servei
 • No es té la plaça assegurada

Quan hagueu d’utilitzar el servei d’acollida esporàdica, podreu comprar un tiquet mitjançant les següents indicacions.

L’enllaç per comprar el tiquet el trobareu a: Aula virtual FAMÍLIES –> Recursos –> Accés de COMPRA ACOLLIDES ESPORÀDIQUES

A continuació us informem de les condicions del servei:

1. Es podran usar els tiquets comprats d’acollida pel dia que es vulgui dins del mateix trimestre. Una vegada passat el trimestre, tots els pagaments quedaran com utilitzats, s’hagi assistit o no a l’acollida. Dates de fi de trimestres: 31/12/2023, 31/03/2024 i el 22/06/2024.

2. En cas d’imprevistos o de no poder pagar amb targeta, es podrà portar l’infant i posteriorment la família podrà treure el tiquet de l’acollida. En aquest cas es demanarà la col·laboració de la família per signar la graella.

3. Si la família utilitza el servei d’acollida i no fa posteriorment el pagament, es confirmaran les assistències i se li farà arribar un rebut per poder fer el pagament amb targeta mitjançant un enllaç de pagament, o també podrà fer el pagament per l’aula virtual amb targeta.

4. Per poder comprovar l’assistència i que les famílies no tinguin retard horari, el/la coordinador/a del servei s’encarregarà de passar llista dins de l’aula i verificar els infants que han assistit. Les famílies podran veure a l’aula virtual les assistències marcades.

5. El/la coordinador/a del servei, podrà sol·licitar a les famílies signar una graella, en moments puntuals, en cas de dubte i per garantir el correcte funcionament del servei.

Extraescolars de tarda 2023-2024

L’AFA, juntament amb l’escola i l’empresa de lleure Village Niu oferim un gran ventall d’activitats destinades a tots els infants de l’escola, a partir de de I4.

El servei es dóna de 16:30h a 17:45h, a on els primers 15 minuts s’usen per a berenar.

Les extraescolars actualment ofertades a l’escola són les següents:

HORARIDILLUNSDIMARTSDIMECRESDIJOUSDIVENDRES
16:30h a 17:45hMultiesport Futbol
Dansa
Belles ArtsGrups tancatsEscacs
Teatre

INICI DE LES EXTRAESCOLARS: 18/09/23.
FI DE LES EXTRAESCOLARS: 04/06/2024 (amb l’inici de la jornada intensiva)

MULTIESPORT (P4-2n). Introducció a la Iniciació Esportiva, amb l’objectiu de proporcionar un aprenentatge bàsic de diferents esports. Preu: 1 dia/setmana. 22€/mes

FUTBOL (1r-6è). Es treballa la tècnica i les regles del joc, el control físic i mental, el joc d’equip, el respecte pels companys, tot en un entorn lúdic i formatiu. Preu: 1 dia/setmana. 22€/mes

DANSA (P4-6è). Aprenem a ballar dansa moderna i urbana amb diferentes ritmes musicals. Preu: 1 dia/setmana. 22€/mes

BELLES ARTS (1r-6è). Creativitat i expressió artística mitjançant el fang, el dibuix i la pintura
Preu: 1 dia/setmana. 25€/mes (el preu inclou material)

ESCACS (1r-6è). Classes d’escacs per desenvolupar la intel·ligència emocional en els nens i transmetre alors a partir del joc. Preu: 1 dia/setmana. 22€/mes

TEATRE (P4-6è). Es combina la dramatúrgia amb la música i el ball. Es treballa interpretació, improvisació, foniatria, expressió corporal i verbal… amb diversos tipus de tècniques i combinant cos, oïda, sensibilitat, imaginació, fantasia, creativitat, espontaneïtat i autonomia. Preu: 1 dia/setmana. 22€/mes

Grups oberts durant tot l’any.

A tenir en compte:

 • Mínim grups de 8 alumnes inscrits.
 • En cas de no arribar al mínim d’alumnes, el preu podria variar per poder iniciar o donar
  continuïtat al grup.
 • Les baixes s’hauran de comunicar abans del dia 31 del mes anterior, per ser aplicades al
  mes següent.
 • No es permeten canvis d’extraescolars, són altes i baixes mensuals, respectivament.
 • Les quotes són fixes pel període escolar menys els mesos de juny i setembre, que es factura la
  part proporcional. En cas de coincidir la fi de l’extraescolar amb dies de juny, aquests es
  facturaran amb el rebut de maig.
 • Una quota mensual, sense pagar i passat el mes de pagament on correspon el rebut, serà motiu
  de baixa del servei.
 • No s’acceptaran inscripcions amb deutes pendents.

Com apuntar-se?

Per tal d’inscriure’s als serveis d’extraescolars que oferim a l’escola, ja sigui a l’acollida com a qualsevol de les activitats proposades, heu d’accedir al següent enllaç:

https://villageniu.acadesoft.com/ca/inscripcio

Un cop dins, haureu de seleccionar la opció de “nou alumne” o “alumne existent”, segons apliqui, omplir les dades que pertoquin i escollir el servei que es vulgui contractar.

Un cop registrat, rebreu un correu de confirmació per part de l’empresa Village Niu.

Com a alternativa, la inscripció també es pot dur a terme presencialment al Carrer Budapest, 81 de dilluns a divendres de 10h a 19h.

Si us sorgeix qualsevol dubte durant el procés, podeu escriure a villageniu@villageniu.net.

La sol·licitud del servei d’acollida es pot realitzar en qualsevol moment durant el curs escolar.

Les inscripcions a les extraescolars, s’acostumen a dur a terme entre el mes de maig i inicis de setembre. D’aquestes inscripcions s’estableixen quines de les activitats tenen el mínim d’alumnes requerit per a poder dur-se a terme.

Les famílies poden apuntar als infants a les extraescolars actives en qualsevol moment del curs escolar.

Comunicació amb les Famílies

El mes de maig es fa una reunió informativa amb les famílies a on es presenten tots els serveis que s’oferiran els proper curs escolar.

Per qualsevol aclariment, dubte o qüestió que us pugui sorgir podeu contactar per e-mail amb l’AFA (afa@ribatallada.org) que el transmeten a la comissió de extraescolars o també directament amb Village Niu a través de l’e-mail: villageniu@villageniu.net o a través de la seva Aula Virtual.