On ens podeu trobar

La Junta de l’Ampa es reuneix de marera periòdica cada mes,concretament el segon dimecres del mes ,trobareu publicat el dia exacte al taulell d’anuncis i a la pàgina web.

La Junta està subdividida en comissions que treballen paral·lelament per tal de poder realitzar i organitzar totes les activitats que fem des de l’ampa.És a les reunions on cada comissió exposa la feina realitzada així com les seves aportacions .

Podeu assistir com a socis, a qualsevol de les juntes per a fer les vostres aportacions o senzillament com a oients.

Us animem a venir  per a conèixer de més aprop qui són i tot el que fem , així per aportar la vostra col.laboració en la mesura que us sigui possible,ja que els vostres fills/filles gaudiran d´aquest petit esforç.

Us esperem doncs……