Llibres i Materials

 

LLIBRES I MATERIAL FUNGIBLE

 

A l’escola Ribatallada tenim implantat el projecte de Socialització de llibres de text i material fungible des del curs 2001-2002. Va sorgir com un projecte conjunt entre mestres i mares i pares de l’escola.  Es pretenia i es segueix pretenent el doble objectiu de la reutilització dels llibres més enllà del curs lectiu, amb el respecte vers al material que això comporta així com l’estalvi econòmic de les famílies. Aquests objectius s’estan assolint plenament i comporta un valor afegit a la nostra escola. Tanmateix tenir implantat aquest projecte ens permet rebre subvencions econòmiques de la Generalitat de Catalunya. A hores d’ara el sistema està plenament integrat en el dia a dia de tota la comunitat educativa de la nostra escola i es sosté en base a una única quota per a tots els alumnes de tots els cursos. Aquest sistema permet reforçar el fons de biblioteca o disposar de material divers segons les necessitats del temari de cada cicle.


L’Ampa manté una comissió de socialització que participa en el seguiment del projecte i que alhora té la necessària connexió amb les propostes i decisions que sorgeixen del Consell Escolar de la nostra escola.


Podeu consultar el resum de la memòria del projecte de socialització aprovat en assemblea extraordinària, el juny de 2001