Colònies i Sortides

 

En els darrers anys hem estès la socialització a les colònies i sortides, que també s’entenen com a material didàctic obligatori per l’alumne. Aquest funcionament comporta una quota única en tots els cursos repartida.

Pel que fa a les colònies, aquestes no s’entenen com a sortides obligatòries. Les famílies que decideixen que els seus fills, alumnes de primària, participin de les colònies, paguen una quota mensual independent per aquest concepte.