Assemblea General Curs 2013/14

assambleaCONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’AMPA DE L’ESCOLA RIBATALLADA

Dia: 30 d’octubre 2013 | Hora: 21.30h

 1. Lectura i aprovació de l’acta 17/10/2012
 2. Informe de gestió de tresoreria
            Aprovació del balanç del curs 2012/13.
            Proposta i aprovació del pressupost pel curs 2013/14.
            Proposta i aprovació de les noves quotes dels serveis de l’Ampa.
            Informe de Gestió de les Comissions
                       Comissió Cuina-Menjador
                       Comissió d’Extraescolars
                       Comissió Comunicació
                       Comissió Delegats
                       Comissió Festes Comissió Pares/Mares
                       Comissió Web
                       Consell Escolar
 3. Renovació de càrrecs de la junta
 4. Torn obert de paraules i aportacions noves