Preinscripció a l’educació infantil i educació primària

 El periòde de preinscripció enguany és de l’11 al 21 de març i cal portar a l’escola:

image preview– aquesta sol·licitud omplerta i impresa

i l’original i fotocòpia del:

– Llibre de família,

– DNI o NIE del pare o mare o tutor,

– DNI de l’alumne (si en té) i

– Targeta sanitària individual de l’alumne.

Les persones que han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar també la documentació que ho acrediti.

Teniu tota la informació en aquest enllaç del portal gencat.cat.

Consulteu els dies i les hores per entregar la documentació a la secretaria de l’escola. Per P3 són els dilluns, dimarts i divendres de 9 a 13h.