Assemblea General Curs 2014/15

Convocatòria assemblea general ordinària de l’AMPA de l’Escola Ribatallada

Dia: 15 d’octubre 2014
Hora: 21:00h

Ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta 30/10/2013

2. Informe de Gestió de Tresoreria

 • Aprovació del balanç del curs 2013-2014.
 • Proposta i aprovació del pressupost pel curs 2014-2015.
 • Proposta i aprovació de les noves quotes dels serveis de l’Ampa.
 • Informe de Gestió de les Comissions:
 • Comissió Cuina-Menjador
 • Comissió d’Extraescolars
 • Comissió Comunicació-Web
 • Comissió Delegats
 • Comissió Festes
 • Comissió Pares/Mares
 • Consell escolar

3. Renovació de càrrecs de la junta

4. Torn obert de paraules i aportació de noves idees