Preinscripció escolar del curs 2015-2016

Amb l’objectiu de facilitar al màxim el procés de preinscripció escolar pel proper curs 2015-2016 des de l’AMPA de l’Escola Ribatallada anirem oferint  tota aquella informació i consells que poden ser útils per a les famílies que aquest any participen en el procés.  

A data d’avui cal que tingueu en compte les dates de les jornades de portes obertes de les escoles, a quins centres teniu puntuació de proximitat, el calendari del procés de preinscripció i els criteris de prioritat que us donaran puntuació a l’hora de fer la preinscripció.

 • Jornada de portes obertes a l’Escola Ribatallada: 17 i 18 de febrer, a les 17.00 h. Cal reservar la data (tel. 93 716 54 94)
 • Consulta de les escoles en les quals teniu puntuació màxima per proximitat: en aquest enllaç  a partir de l’adreça del vostre domicili podreu saber a quines escoles teniu els 30 punts de proximitat 
 • Dates de la preinscripció: del 10 al 17 de març de 2015

(dates provisionals establertes pel Departament d’Ensenyament, les definitives es faran públiques a finals de febrer)

 • Criteris de prioritat que heu de tenir en compte a l’hora de triar escola (quins criteris seguiran l’ordre de les sol·licituds)

{slider Criteris generals|closed|blue|blue}

 • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció): 
  • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts
  • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts
  • Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts
  • A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts
 • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda mínima d’inserció: 10 punts
 • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts
 • En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.

{slider Criteris complementaris}

 • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts
 • Si l’alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s’hi inclouen les persones celíaques): 10 punts
 • Si el pare, mare, tutor legal o germà de l’alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

{slider Criteris específics de prioritat}

 • Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.
 • En l’ESO i el batxillerat, en els centres que es determini per resolució, tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d’alt rendiment.

{slider Important}

 • Els punts atorgats segons els criteris generals determinaran l’ordre d’admissió dels alumnes (sumant els punts dels diferents criteris, comptant que per al criteri de proximitat només compta l’opció que doni més punts). Els criteris complementaris serveixen per desempatar entre aquells alumnes que tenen els mateixos punts en els criteris generals. El sorteig serveix per desempatar entre els qui tinguin els mateixos punts en criteris generals i en els complementaris.
  Per exemple, si les sol·licituds presentades per les famílies tinguessin els següents punts generals i complementaris: 40 + 10, 40 + 0, 30 + 15, 30 + 5, 30 + 0, 30 + 0, 20 + 15; aleshores la que té 20 + 15 punts quedaria descartada, i el sorteig determinaria quina de les dues que té  30 + 0 punts es quedaria sense plaça.
  El número de sorteig del Departament d’Ensenyament determina l’ordre de les sol·licituds, de manera que es van assignant les places d’una escola per ordre consecutiu  a partir del número del sorteig,  tornant a començar quan s’arriba al final de la llista. Per exemple, si hi ha 1000 sol·licituds i al sorteig surt el número 997, les places s’assignarien començant pel 997, 998, 999, 1000, 001, 002, 003, etc. El Departament d’Ensenyament  celebra un sol sorteig per a tots els centres educatius de Catalunya, per això el nombre de preinscripció pot ser força alt.

.

{/sliders}

Enllaços d’interès:

Portal Educació de l’Ajuntament de Sabadell

Web del Departament d’Ensenyament