Quotes

Curs 2021-22

Activitats

Quota 21/22

Rebut

QUOTA AFA

Total curs: 39,00€

1er rebut: 19,50

2on rebut: 19,50

                

Setembre

Febrer

ACOLLIDA MATÍ
Mati de 7:30 a 9:00

30 minuts al dia (esporàdic)
1 hora al dia (esporàdic)
1,5 hores al dia (esporàdic)
2€/dia
3€/dia
4€/dia

Mensual

Abonament mensual a 30 minuts diaris tot el curs

Abonament mensual a 1 hora diària tot el curs
Abonament mensual a 1,5 hores diàries tot el curs

20 

30 
42 €

Mensual

MENJADOR

Dinar habitual

6,20 €/dia

Mensual

Dinar esporàdic

6,75 €/dia

Mensual

EXTRAESCOLARS TARDA
Multiesport – 2 dies: dilluns i divendres 37,00 €  Mensual
Anglès – 1 dia: dimecres
(30€ llibre Cambridge el primer mes)
32,00 € Mensual
Defensa Kids  – 1 dia: dimarts
Futbol – 1 dia: dijous
MusicArt – 1 dia: dijous
Teatre – 1 dia: divendres
Escacs – 1 dia: divendres

23,00 €

Mensual

  • SERUNION cobra rebut a mes vençut del servei de Menjador
  • VILLAGE NIU cobra rebut a inici de mes dels serveis fixes contractats i rebut a mes vençut dels serveis esporàdics d’Acollida