Quotes

Curs 2022-23

Activitats

Quota 22/23

Rebut

QUOTA AFA

Total curs: 39,00€

1er rebut: 19,50

2on rebut: 19,50

                

Setembre

Febrer

ACOLLIDA MATÍ
Mati de 7:30 a 9:00

30 minuts al dia (esporàdic)
1 hora al dia (esporàdic)
1,5 hores al dia (esporàdic)
2€/dia
3€/dia
4€/dia

Mensual

Abonament mensual a 30 minuts diaris tot el curs

Abonament mensual a 1 hora diària tot el curs
Abonament mensual a 1,5 hores diàries tot el curs

20 

30 
42 €

Mensual

MENJADOR

Dinar habitual

6,40 €/dia

Mensual

Dinar esporàdic

7,04 €/dia

Mensual

EXTRAESCOLARS TARDA
Natació 368 €  Únic
Anglès Vivencial
Angles 3r-6è
30€ únic + 32€ mes
32€ únic + 23€ mes
Mensual
Teatre, Dansa, MusicArt, Batucada, Multiesports, Escacs, DefensaKids (1 dia a la setmana)
Futbol (2 dies a la setmana)

22 €
37€

Mensual

  • SERUNION cobra rebut a mes vençut del servei de Menjador
  • VILLAGE NIU cobra rebut a inici de mes dels serveis fixes contractats i rebut a mes vençut dels serveis esporàdics d’Acollida