Quotes

Curs 2020-21

Les següents quotes han sigut aprovades a l’assemblea de l’AFA del dia 29 de setembre de 2020.
S’aplicaran a partir de mes d’octubre de 2020

Activitats

Quota 19/20

Rebut

QUOTA AMPA

Total curs: 39,00€

1er rebut: 19,50

2on rebut: 19,50

                

Setembre

Febrer

CANGURATGE / ACOLLIDA

Mati de 7:45 a 8:55

Tarda 16.30 – 17:45

½ hora al dia (esporàdic)
1 hora al dia (esporàdic)
1 i 1/2 hora al dia (esporàdic)
2€/dia
3€/dia
4€/dia

Mensual

Abonament mensual a 1/2 hora diària tot el curs

Abonament mensual a 1 hora diària tot el curs
Abonament mensual a 1 i 1/2 hora diària tot el curs

20 

30 
40 €

Mensual

MENJADOR

Dinar habitual

6,20 €/dia

Mensual

Dinar esporàdic

6,75 €/dia

Mensual

EXTRAESCOLARS
Fútbol (2 dies)

Multiesport (2 dies)

Dansa (2 dies)

37,00 €  Mensual
Anglès ** (30€ matrícula inicial) 30,00 € Mensual
Escacs

Teatre

Percusió

21,00 €

Mensual

– Els imports d’aquestes activitats seran inclosos en el rebut del mes corresponent.
– S’afegiran 0,30 euros de despeses per rebut.
– S’afegiran a cada rebut retornat les despeses que ens cobri l’entitat bancària,
actualment 3,63€.

Sabadell, octubre del 2020