Quotes

Curs 2019-20

Les següents quotes han sigut aprovades a l’assemblea de l’AMPA del dia 29 d’octubre de 2018.
S’aplicaran a partir de mes de Novembre de 2019

Activitats

Quota 19/20

Rebut

QUOTA AMPA

Total curs: 39,00€

1er rebut: 19,50

2on rebut: 19,50

                

Setembre

Febrer

CANGURATGE / ACOLLIDA

Mati de 7:45 a 8:55

Tarda 16.30 – 17:45

1 hora al dia (esporàdic)

½ hora al dia (esporàdic)

2,80 / dia

1,40 / dia

Mensual

Abonament mensual a 1 hora diària tot el curs

Abonament mensual a ½ hora diària tot el curs

28,00

14,00

Mensual

MENJADOR

Dinar habitual

6,15 €/dia

Mensual

Dinar esporàdic

6,65 €/dia

Mensual

EXTRAESCOLARS
Fútbol (2 dies)

Multiesport (2 dies)

Dansa (2 dies)

37,00 €  Mensual
Anglès ** (30€ matrícula inicial) 30,00 € Mensual
Escacs

Teatre

Percusió

21,00 €

Mensual

– Els imports d’aquestes activitats seran inclosos en el rebut del mes corresponent.
– S’afegiran 0,30 euros de despeses per rebut.
– S’afegiran a cada rebut retornat les despeses que ens cobri l’entitat bancària,
actualment 3,63€.

Sabadell, novembre 2018