Butlletí de l’AMPA #24

butlleti25
 
EDITORIAL

El nou butlletí que us presentem segueix en la seva línia d’apropar-vos a les persones que des de diferents àmbits estan treballant per l’escola, be sigui com a professors, personal no lectiu o pares i mares que hi col·laboren de forma desinteressada per fer entre tots l’escola una mica més nostra i una mica millor. També ens fem ressò de les festes que hem gaudit i de les que s’estan preparant properament.

Apart de tot això que ens sembla molt interessant, hem volgut dedicar aquest butlletí a un òrgan una mica desconegut, tot i que importantíssim pel bon funcionament de tot aquest engranatge que és l’Escola, i és el Consell Escolar. Per això hi dediquem un petit article explicatiu de les seves tasques i dels seus objectius.

I dins d’aquest Consell Escolar ens fem ressò també d’una notícia que ens ha passat una mica desapercebuda a nivell general i que creiem que hem de publicar i donar-la a conèixer. En la darrera sessió del Consell Escolar, la Comissió Econòmica va presentar els números definitius del pressupost 2014, això és l’aportació anual que fa la Generalitat a l’Escola. I la xifra ens ha deixat gelats.Us proposem una petita endevinalla, quina diríeu que és l’aportació per nen escolaritzat que hem rebut aquest any 2014? Us donem una pista, és una xifra en euros…

La resposta la trobareu en el reportatge que tanca aquest butlletí. Us animem a participar en aquest petit joc

 

 Descarrega’t el butlletí      butlleti24tumb