INFORMACIÓ SOBRE EL PROCÉS D’INSCRIPCIÓ ESCOLAR

CALENDARI

Presentació de les sol·licituds 

La tramesa de sol·licituds per Internet es pot fer fins a les 24 h del dia 16 de març de 2015

De dimarts 10 al dimarts 17 de març, ambdós inclosos

Publicació de la llista de sol·licituds amb el barem global obtingut i el número aleatori assignat

Si ho vau demanar a la sol·licitud de preinscripció rebreu aquesta informació a través d’un missatge al correu electrònic

Divendres 27 de març 

La llista es publica per ordre alfabètic. S’ha de consultar aquesta llista per comprovar si les dades són correctes i per conèixer el  número aleatori per anar a sorteig.

Termini de reclamacions de les llistes baremades davant el mateix centre 

Dimarts 7, dimecres 8 i dijous 9 d’abril 

Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds en cas d’empat

Dimarts 7 d’abril,  a les 11 h

El sorteig es fa als Serveis centrals del Departament d’Ensenyament  (Via Augusta, 202, Barcelona)

Publicació de les llistes de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem definitiu.

Dimarts 14 d’abril 

S’ha de consultar aquesta llista per comprovar si hi hagut canvis. No es tracta encara de la relació definitiva d’alumnat admès.

Publicació de la relació definitiva d’alumnat admès i, si s’escau, de la llista d’espera

Si ho vau demanar a la sol·licitud de preinscripció rebreu aquesta informació a través d’un missatge  al correu electrònic

Dimarts 12 de maig 

Termini de reclamacions a la relació definitiva d’alumnat admès davant la comissions de garantia

La comissió de garanties atén les peticions de canvi de plaça entre les vacants existents i les consultes de les famílies.

Dimecres 13 (matí i tarda); dijous 14 i divendres 15 (matí) de maig

 

Període de matrícula

Per l’alumnat assignat al 2n cicle d’educació infantil, a l’educació primària i al 1r curs de l’ESO

De dilluns 8 a divendres 12 de juny, ambdós inclosos  

 

El termini de preinscripció s’ha tancat amb 36 sol·licituds fetes per a 25 places. Possiblement el centre demanarà a l’Oficina Municipal d’Educació ampliar l’oferta a 27 places per evitar la matrícula un cop ja hagi començat el curs escolar, però no hi ha res segur.

Podeu trobar més informació sobre els criteris que atorguen punts en aquest document.